Žalobníček žaluje – Tomáš Halík píše rektorce vysoké školy (23. 5. 2013)

“Naléhavá žádost o vysvětlení a zjednání nápravy” (T. Halík)

Vážená paní rektorko,

pan Solis, šiřitel extrémistických bulvárních teorií o “světových spiknutích tajných společností”, do nichž ve své chorobné fantazii (anebo snad pod vlivem neofašistické publicistiky, která je podobných teorií plná) zahrnuje kromě jiného ministra Schwarzenberga a ( z mně zcela nepochopitelných důvodů) i mne, nejenže pokračuje v útočné arogantní korespondenci se mnou, v níž mi neustále tyká, ač jsme se nikdy neviděli, ale nyní obtěžuje svými výplody rektorát UK, prezidenta republiky, apoštolského nuncia, pražského arcibiskupa apod. (V dalším sledu zřejmě osloví i papeže a prezidenta Obamu).
Snad je i z tohoto jeho textu dostatečně patrné, o jakou osobu se jedná.
Já mu odpovídat nehodlám a předpokládám, že i adresáti jeho výplodů po střízlivém přečtení jeho hanopis umístí do koše. Avšak Vás jako rektorku školy, na níž k mému překvapení tato osoba pedagogicky působí, jsem považoval za nutné a kolegiální na aktivity tohoto člověka diskrétně upozornit. Nechtěl jsem tuto trapnou záležitost dále publikovat (a také opravdu nehodlám vést korespondenci s tímto člověkem, protože ze své psychoterapeutické praxe dostatečně znám tento typ pisatelů a jejich úmornost), nicméně to byl on, který nyní řadě akademických a politických míst poskytl nechtě svědectví o své duševní úrovni a tím, obávám se, zároveň vážně poškodil prestiž Vaší školy. Prosím, podejte mi laskavou zprávu, jaké důsledky Vaše škola vyvodila z chování tohoto Vašeho pedagoga.
S kolegiálním pozdravem
Prof PhDr. Tomáš Halík Th.D.
(posílám na vědomí adresátům jeho dopisu)

Be the first to comment

Leave a Reply