Vánoční nadílka pro “andílka”

aneb otevřený dopis kardinálu Dukovi

Na internetu se relativně nedávno objevil tento otevřený dopis, který se vztahuje na oficiálního zemského škůdce Tomáše Halíka, jehož absurdní, podloudné a vlastizrádné aktivity na tomto blogu často monitorujeme. Proto bylo uznáno za vhodné zmíněný otevřený dopis zde zveřejnit.

Mons. Dominik kardinál Duka OP, Arcibiskupství pražské, 
Hradčanské nám. 16, 119 02 Praha 1 – Hradčany

Vážený pane kardinále,

nežádáme mnoho!

Chceme pouze, abyste už konečně odvolal Tomáše Halíka, faráře Římskokatolické akademické farnosti Praha, z jeho dosavadní a neudržitelné církevní pozice.

Není nadále únosné, aby tento pochybný kazatel od Nejsvětějšího Salvátora systematicky zneužíval církevní půdu a devastoval, intoxikoval a korumpoval svými stranicko-politickými aktivitami i zcela zjevně chorobnými ambicemi mysl mladých lidí.

Prolhaný a bezskrupulózní normalizační kariérista, jenž není schopen vyznat vlastní minulost, nemůže zastávat žádnou kriteriální pozici v církvi. I Šavel se musel obrátit v Pavla.

Katolický „kněz“, který není schopen doložit své vlastní kněžské svěcení, uvádí věřící ve zmatek. Pošlapává-li církevní dogmata, je dokonce zralý k demonstrativní exkomunikaci.

T. Halík se zcela prokazatelně dopustil akademických podvodů. Řekněte sám. Může být takový člověk vzorem pro vysokoškolské studenty?

T. Halík, vydržovaný komplicem kmotra Mrázka Luďkem Sekyrou, přijal cenu od nechvalně známého nadnárodního finančního spekulanta Templetona, který – stejně jako Viktor Kožený – sídlil na Bahamských ostrovech a skrze daňové úniky „vydělával“ na podobné likvidátory tradičních euroamerických hodnot. Je to v pořádku?

V Praze dne 15. 12. 2018

V příloze: fragmenty ze života Tomáše Halíka jeho vlastními slovy.

Be the first to comment

Leave a Reply