Tomáš Halík má problém. Jeho publikace nejsou odborné, sdělil premiér Rusnok

Zdroj: Parlamentní Listy

Vadáno: 19.11.2013

EXKLUZIVNĚ Některé publikace religionisty Tomáše Halíka byly vyřazeny z Rejstříku informací o výsledcích (RIV), kde jsou registrovány odborné vědecké práce. Za ty se dávají body, ze kterých plyne finanční podpora. Informoval o tom v dopise, který mají ParlamentníListy.cz k dispozici, předseda Rady vlády pro vědu, výzkum a inovaci a premiér Jiří Rusnok.

Vysokoškolský pedagog a publicista Daniel Solis dal 5. srpna letošního roku podnět Radě vlády pro vědu, výzkum a inovaci (RVVI), jejímž předsedou je ze své funkce předseda vlády Jiří Rusnok, k tomu, aby byly některé Halíkovy knihy vyřazeny z RIV s tím, že nesplňují podmínky odborné knihy.

Konkrétně se jedná o tyto Halíkovy meditační publikace: Divadlo pro anděly – v češtině a polštině, Noc zpovědníka – v maďarštině, Co je bez chvění, není pevné – v češtině, Dotkni se ran – ve slovinštině, Stromu zbývá naděje – v polštině, Vzdáleným na blízku (Trpělivost s Bohem) – v polštině a němčině, Tomáš Halík: smířená různost: rozhovor – v češtině.

Odborná komise shledala, že uvedené Halíkovy publikace nejsou odborné

Rusnok Solisovi na jeho podnět odpověděl dopisem z 11. listopadu, kde uvádí, že Solisův podnět byl projednán Odbornou komisí pro společenské a humanitní vědy (poradním orgánem RVVI). Rusnok informuje, že komise shledala, že uvedené Halíkovy publikace nesplňují požadavky kladené na monografie uznatelné jako výstup vědecké práce dle metodiky RIV, a proto budou z tohoto rejstříku vyřazeny.

Solis vycházel z informací odborníka v oboru knihovnictví a informační věda Jiřího Stodoly, který absolvoval magisterský studijní obor vědecké informace a knihovnictví na Masarykově univerzitě a pracuje jako knihovník-specialista ve Středisku pro pomoc studentům se specifickými nároky a jako externí učitel Kabinetu informačních studií a knihovnictví Masarykovy univerzity.

Halík: Stodola má trapně diletantský názor

„Původní výsledky výzkumu, recenze, metodologie, formální atributy, to vše u Halíkových vánočních knížek zcela chybí. Přesto za každou z knih Halík v RIVu obdržel 40 bodů, jako by se o odborné knihy jednalo. Nasbíral tak díky laxnosti posuzovatele 400 bodů. Nutno podotknout, že na základě bodů v RIV jsou rozdělovány finance výzkumným institucím. 1 bod = 1.500 Kč. Halík tedy pro svoji katedru svými vánočními knížkami získal 600 000 Kč z peněz daňových poplatníků. Je vidět, že Halík se vyplatí. Tedy jak komu. Nakladatelům a Univerzitě Karlově určitě. Méně pak české vědě a daňovým poplatníkům,“ uvedl Stodola a Solis toto citoval ve svém dopise Rusnokovi.

Podle Stodoly se v případě uvedených knih nejedná o odborné vědecké práce, nýbrž Halíkovy předvánoční a navíc komerční meditace.

„Proti Stodolovu trapně diletantskému názoru na vědecký charakter mých knih si může najít, kolik renomovaných akademických cen ve světě tato díla obdržela, že jsou předmětem řady doktorských prací na několika zahraničních univerzitách a že jejich autor byl na jejich základě pozván přednášet na desítky univerzit včetně Oxfordu, Cambridge a Harvardu atd., atd.,“ reagoval na Stodolovu kritiku Tomáš Halík.

Psali jsme:
Tomáš Halík mohl spolupracovat s StB, naznačil Kojzar z Rudého práva
Soudruh Halík je iniciativní a perspektivní. Perličky z minulosti kritika komunistů
Bolševici, nadával Tomáš Halík. A vrátilo se mu to
Halík žaloval na vědce, který o něm s námi mluvil. Jenže to trochu popletl
Tomáš Halík ke kauze Putna: Je hanebné, že církev podlézá vrchnosti

Co říká metodika

Dle Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů odborná kniha “…prezentuje původní výsledky výzkumu, který byl uskutečněn autorem knihy nebo týmem, jehož byl autor členem. Kniha je neperiodická odborná publikace o rozsahu alespoň 50 tištěných stran vlastního textu bez obrazových, mapových apod. příloh vydaná tiskem nebo elektronicky a recenzovaná alespoň jedním obecně uznávaným recenzentem z příslušného oboru (ne však z pracoviště autorů knihy). Týká se přesně vymezeného problému určitého vědního oboru, obsahuje formulaci identifikovatelné a vědecky uznávané metodologie (explicitně formulovaná metodologická východiska i v monografiích směřujících k aplikacím a/nebo formulace nové metodologie opírající se o dosavadní teoretická bádání v dané oblasti. Formálními atributy odborné knihy jsou odkazy na literaturu v textu,
seznam použité literatury, souhrn v aspoň jednom světovém jazyce, eventuálně poznámkový aparát a bibliografii pramenů… Odbornou knihou dále nejsou: metodické příručky, katalogy, normy, cestopisy, beletrie, texty divadelních her, výběrové bibliografie, výroční zprávy, proslovy, reportáže, soubory studentských soutěžních prací, turistické průvodce, komerční překlady z cizích jazyků nebo memoáry, informační materiály, popularizující monografie, biografie, autobiografie, účelově monograficky vydané závěrečné zprávy z grantů“.

Původní umístění článku:

http://www.parlamentnilisty.cz/parlament/poslanecka-snemovna/Tomas-Halik-ma-problem-Jeho-publikace-nejsou-odborne-sdelil-premier-Rusnok-293934

Be the first to comment

Leave a Reply