Souvislost mezi koronavirem a 5G ryze náhodná

brány šeólu jsou otevřeny dokořán

Vedle doslova otravné koronavirózy, která je sama o sobě velmi kontroverzní, probíhá prakticky souběžně, až neskutečná hysterie ohledně telekomunikačních sítí páté generace, zvaných 5G. Nedej Bože se tato momentálně nadpropagovaná technologie uvádí v souvislost s koronavirózou. Veškeré sociální sítě vybavily své portály mohutnými algoritmy, které, jako andělé strážní hlídají svůj rajón, a bez milosti mažou sebemenší nekonformní zmínku, jak o koronaviróze, tak i o implementaci sítě 5G.

Protřelý navigátor internetu zajisté tuší o jaká videa, nebo o jaké osobnosti se konkrétně jedná. Pro nepolíbené je příkladem za všechny David Icke, britský investigativní novinář, který skutečně tlačí na pilu, snad i proto, aby dokázal všem nevěřícím, že v současnosti dochází k nebývalému a zásadnímu omezování svobody slova, jakéhosi archaického práva z epochy minulého světového pořádku, které je odsouzeno k tomu, aby jej budoucí generace znaly jen z učebnic dějepisu. Pokud tedy ještě nějaké budoucí generace budou, až se empiricky prokáže zhoubný vliv záření “milimetrové vlny” na životnost a kvalitu lidských gamet a ovocytů…

Ať již je jakákoliv kauzalita mezi pandemií a 5G potírána či nikoliv, společný jmenovatel skutečně existuje. Je jím právě tato nekompromisní cenzura na sociálních sítích a v mediích středního proudu. Říká se, že není kouře bez ohně. Toho kouře je v tomto případě až podezřele mnoho. Podívejme se, kde je tedy ten příslovečný oheň.

Věci je nutno vidět v mnohem širším kontextu. Zjednodušeně řečeno, zde totiž možná právě teď probíhá jakási terraformace s cílem uzpůsobit naší modrou planetu pro cizí, invazivní druh. Současně s tím se překlápí lidstvo do virtuální reality, ve které bude vegetovat podobně jako ony nebohé duše v novozákonním předpeklí (limbus patrumšeól), nebo chceme-li hovořit jazykem moderní doby, v Matrixu.

Toto zcela neotřelé konstatování lze jednoduše podložit “tvorbou” velmi excentrického individua s nebývale dokonalým vlivem, který chystá cesty na Mars, splétá neprodyšnou elektronickou síť přímo nad našimi hlavami a plánuje přesun Člověka z běžné reality do reality virtuální, řízené záhadnou a nevyspytatelnou umělou inteligencí, a to zcela doslovně, jak ukazuje krátké video uvedené níže, pod názvem „Elon Musk – the City of the Future“. Nemluvě o jeho podivném plánu vybudování podzemních tunelů mezi městy pro své autonomní, tedy bezpilotní automobily. Kdo má oči, ten vidí, že tyto smělé plány nejsou určeny pro naši rasu homo sapiens, která až na výjimky, cestování podzemními tunely nepovažuje za sobě vlastní, narozdíl od jiných živočišných druhů…

K samotným zdravotním rizikům telekomunikačních technologií 5. generace je možné uvést hned několik studií, které se fyziologickými dopady milimetrové vlny na lidský organizmus důsledně zabývají, a přichází k zcela znepokojivým závěrům. Tyto závěry také napřímo potvrzují onu smělou tezi, že budoucnost planety nemá, aspoň podle některých exoterických elementů, patřit Člověku.

Kolektivní vehemence, ba až posedlost technologiemi 5G, je dokonale podivuhodná, a postrádá jakékoliv racionální opodstatnění. Takto zběsilý hon Člověka za rychlejšími a výkonnějšími spojeními je přinejmenším nepřirozený a neobhajitelný, pokud by měl být na úkor principu předběžné opatrnosti (precautionary principle).

Pokud se na chvilku zastavíme, a zeptáme se sami sebe, k čemu nám taková technologie skutečně bude prospěšná, a vyváží–li ona zjevně velmi podceňovaná – a to tak, že systematicky – zdravotní rizika, dojdeme k závěru, že musí zde být něco shnilého “ve státě Dánském”! Chceme skutečně “lepší” a “výkonnější” technologie na úkor našeho zdraví? Komu budou tyto technologie sloužit, když zároveň vysterilizují lidskou populaci? Pokud se člověk nebude schopen reprodukovat, k čemu mu budou vyspělé technologie? To, milý Watsone, jsou otázky, které bohužel veřejně nezaznívají. A o to tu přesně jde. Veřejný diskurz o budoucnosti Člověka byl zcela umlčen závojem hrozby nakažení fatálním patogenem s virulencí i mortalitou sezónní chřipky. Hraje se opět hra na “o nás bez nás”? Hraje se zde nějaký špinavý gambit, o kterém veřejnost nemá vědět? Patrně ano! A může to být snad mnohem horší, než bylo doposud zřejmé! Přesně tak, jak to uvádí článek o nadcházejícím zániku lidstva, nazvaný Stojí lidstvo těsně před vyhlazením?, který se zamýšlí nad znepokojivými sděleními z roku 2003, která se dnes téměř to puntíku naplňují, zatím co na palubě potápějícího se Titaniku, orchestr hraje zvesela. A pasažéři vyhlídkové plavby do zapomnění na asfodelské louky, si ještě připlatí digitální měnou z platu získaného za nic, který je (nejen) Muskem navrhován jako „univerzální základní příjem”?

Zní to jako realita, nebo jako opiový sen? Posuďte sami! Nemůže celá tato karanténa být jen nácvikem přesunu Člověka do limba digitální virtuální reality?

Bohužel nelze opodstatněné a dokumentované podezření Davida Icka a mnoha dalších, na vleklou invazi exoterických bytostí, byť by bylo evidentní, veřejně deklarovat, a zároveň si ponechat zbytek jakékoliv věrohodnosti, serióznosti, či důvěryhodnosti, protože na takovouto skutečnost lidé pravděpodobně nejsou připraveni, navzdory tomu, že na ni takřka neustále připravováni jsou, a to důkladným prediktivním programováním, prostřednictvím soukromých televizních kanálů a jejich prapodivných sci-fi seriálů (viz odkazy níže). Ale to nikomu zvláštní nepřipadá, to je přece jenom zábava! To přece s realitou ale vůbec nijak nesouvisí!

Dehonestace, kterou si zažil David Icke, jenž o tomto fenoménu jako jeden z mála hovořil otevřeně, vedla opuštění tohoto tématu jím samotným, a věnování se pouze dílčím aspektům nastávající, nebo již probíhající invaze, jako jsou právě virové pandemie a ony “nové technologie” (čímž si pro změnu vysloužil exkomunikaci ze sociálních medií). Pokud se nahlas nevysloví skutečnost, že se jedná o terraformaci planety pro cizí účely, bude vždy chybět onen klíčový prvek skládačky, bez kterého obavy ze zavádění telekomunikačních sítí 5. generace vypadají nevěrohodně, až paranoidně. Jen do té doby, než se budou lidé ozývat svým příbuzným zde na Zemi, odněkud z Marsu, a budou skutečně věřit, že jsou tam, nikoliv že jsou, nic netušíc, v nějaké uzavřené virtuální realitě typu Matrix, která bude vypadat, jak říká sám Musk, úplně stejně jako realita běžná. Nebylo to tu už jednou – a není to tak dávno, kdy “nevítaní” lidé opouštěli své domovy a dobrovolně nastupovali do vlaků, aniž by měli sebemenší tušení, že jednou rovnou do vyhlazovacích táborů? Neříkal náhodou také relativně nedávno o vakcíně proti korona-viru velký „mecenáš“ a „prorok“ očkování (a omezování populace) Bill Gates, že se bude jednat doslova o “konečné řešení” právě v narážce na decimování židů během II Světové Války? Video (celý rozhovor je v odkazech)

Pro objektivní pohled na škodlivost telekomunikačních technologií je nutno posoudit nejen existujícístudie o jejich neškodlivosti, financované zainteresovanou stranou, ale i studie nezávislé, často prokazující jejich škodlivost. Pro snadnější přístup zde uvádíme některé ze studií nepříznivých, aby již dále nezaznívalo ad nauseam, že žádné takové studie neexistují:

Studie o 5G škodlivosti

Nejprve wifi obecně: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118300355

Dále konkrétně o 5G: https://www.saferemr.com/2017/09/5g-wireless-technology-is-5g-harmful-to.html

Na uvedené stránce se nachází odkazy na 133 studií pojednávajících o škodlivosti sítě 5. generace (http://bit.ly/EmfPortal5G), Tak jako další relevantní odkazy pod názvem Related Posts.

Samozřejmě by nás velmi zajímalo, jak funguje milimetrová vlna na „oblíbeném“ pásmu 60GHz, které je volně použitelné, tedy bez licence a tím pádem běžně užívané pro domácí (neboť zdarma) použití, když přesně na této frekvenci dochází k excitaci molekuly kyslíku O2, tedy prvku, který je naprosto nezbytný pro život, viz:

The Benefits of 60 GHz Unlicensed Wireless Communications, by Chris Koh, Director of Engineering https://www.fcc.gov/file/14379/download

Fixed Wireless Communications at 60GHz Unique Oxygen Absorption Properties by Shigeaki (Shey) Hakusui, President, Harmonix Corporation https://www.rfglobalnet.com/doc/fixed-wireless-communications-at-60ghz-unique-0001

To znamená, zde se nejedná o SAR, ale o efekt milimetrové vlny na molekulu kyslíku, která v excitovaném stavu nemůže být navázána na hemoglobin a tím nemůže být kyslík řádně přepravován do organizmu. Díky tomuto fenoménu vznikla teorie o souvislosti COVID-19 a 5G, protože při těch nejvážnějších projevech infekce virem SARS-CoV-2 byly pozorovány projevy hypoxie či anoxie, díky kterým se zavedla nechvalná terapeutická praxe ventilátory, které vyžadují při aplikaci narkózu a uvolnění svalstva prostředek známý jako kurare, a mnohdy vedou k předčasným úmrtím pacienta také díky toxickému koktailu medikace spojenému s dalšími komplikacemi způsobenými samotným virem a tzv. komorbiditami, viz:

https://www.sciencemag.org/news/2020/04/how-does-coronavirus-kill-clinicians-trace-ferocious-rampage-through-body-brain-toes

Nabízí se proto každému zvídavému duchu zkoumat souvislost mezi načasováním propuknutí virózy a uvedení do provozu sítě páté generace, ať už má pandemie sloužit jako kouřová clona přípravám nepřátelské invaze, nebo je její součástí. Zajímavý “science-based” názor na toto téma byl publikován, např. zde:

https://m.duluthreader.com/articles/2020/03/12/19851_chinas_massive_amount_of_immunotoxic_5g_networking

Což nepřekvapí, ve světle skutečnosti, že v čínském Wuhanu odstartovali experimentální provoz sítě 5G souběžně s propuknutím epidemie: jak dokazuje mimo jiné článek BBC “China rolls out ‘one of the world’s largest’ 5G networks” z 1. listopadu 2019, viz: https://www.bbc.com/news/business-50258287

Z našeho laického pohledu je to naprosto ďábelské! Proto ano, lidstvo zjevně klade svou hlavu na katovský špalek nebo do popravčí smyčky, jak se táže autor článku, na který odkazuji na konci této statě.

Odkazy, které je vhodné zhlédnout pro lepší pochopení shora uvedeného textu:

Why SpaceX is making Starlink (jo, určitě proto, aby měli venkované internet a aby bylo spojení mezi Londýnem a New Yorkem rychlejší o 5ms…) https://youtu.be/giQ8xEWjnBs

Elon Musk – the City of the Future (nenápadná narážka na Civitate Dei Svatého Augustina?) Kdo z nás by chtěl žít v takovém světě? Nebo se tento svět bude nacházet na nějakém pomyslném Marsu?) https://youtu.be/L054Xd97_rk

Bill Gates v rozhovoru se Stevem Colbertem „Bill Gates: Global Innovation Is The Key To Achieving A Return To Normal“ označuje chystanou vakcínu za „konečné řešení“ https://www.youtube.com/watch?v=dNiuaKKEPu8

Dosti explicitně odhaluje plán nepřátelské entity na uvržení Člověka do Matrixu také aktuální seriál HBO “Westworld” s Anthony Hopkinsem, https://www.youtube.com/watch?v=qLFBcdd6Qw0

Nebo temný kreslený seriál NETFLIXU “Castlevania“, viz (Lidstvo mi dokázalo, že si Zemi nezaslouží” … všichni musí zemřít – “představ si svět bez lidí”) https://www.youtube.com/watch?v=Kbb8zPQBmOw

A jako zlatý hřeb (do rakve člověčenstva), článek o probíhajícím plánu převzetí planety cizí entitou: http://www.nwoo.org/2020/05/03/stoji-lidstvo-tesne-pred-vyhlazenim/

Aktualizace: V čánku “Stojí lidstvo těsně před vyhlazením”, na který se zde odkazuji, uvádí jako příklady zlověstné entity, která důmyslně manipuluje lidstvem v jeho neprospěch, několik filmů, mezi kterými jasně vynikají Oblivion a On the edge of Tomorrow s tomem Cruisem. Ještě mne napadl dobrý příklad, který znamenitě vystihuje onu myšlenku předpeklí vyrtuální reality pod kuratelou “umělé inteligence” – je to film Tron, který má nyní dva díly, první z roku 1982, viz: https://youtu.be/3efV2wqEjEY a druhý dík, z r. 2010: https://youtu.be/a1IpPpB3iWI. Podobně je tomu i u několikadílného filmu Terminator, kde nejen že je budoucnost zpečetěna nadvládou umělé inteligence zvané paradoxně SKYLINK (nápadně podobné Muskovu STARLINK). Čím více akzeptujeme myšlenku prediktivního programování v cinematografii, tím více filmů s tématikou ujařmení člověka do limba uzavřené falešné reality nás začne napadat. Jak píše Vellus ve svém článku, bylo by nad rámec tohoto varování, zacházet do nepodstatných podrobností. Stačí si přiznat, že jsme byly dostatečně varování, byť by to bylo pouze formou “zábavy”. Jenže, jak praví záporák v traileru Tron Legacy, na zoufalé volání Člověka o milost: “You won… OK? This is just a game!” vemi chladně a cynicky “Not any more”…

Brány šeólu jsou otevřeny dokořán, jen račte vstoupit!

Se srdečným přáním šťastné cesty do předpeklí, ale hlavně on-line s rozsvíceným mobilem, pevně sevřeným v ruce, všem příznivcům i odpůrcům přeje,

V úctě,

Daniel Solis

Be the first to comment

Leave a Reply