Projev na demonstraci proti uloupení Kosova Srbsku

Dobrý den dámy a pánové, vážení hosté a milí přátelé.
Pozítří tomu bude již 6 let, co Srbská autonomní provincie Kosovo vyhlásila jednostranně svou nezávislost, prostřednictvím institucí vzniklých na základě mezinárodního komplotu proti Jugoslávii, kterého nástrojem se stali teroristé z ÚČK, pod jejichž despotickou vládou nyní trpí nejen menšiny v zemi, ale i velká část kosovsko-albánské populace.

Od té doby jsme viděli stejný scénář používání teroristů jako beranidla k rozbíjení suverénních států dostatečně názorně na případech Libye v roce 2011 a poslední tři roky jsme toho svědky v případě Sýrie, kterou expediční jednotky Organizace Severoatlantického paktu, doposud nebombardovaly.

Tento belligerentní nástroj neokolonializmu a západního neo-imperializmu by měl být přejmenována na “ničivé kladivo surovinové a drogové mafie a jí zaplacených politiků pro drancování nerostného bohatství a demolici suverénních, nezávislých států světa na východ od severního Atlantiku”!

Praktikování zločineckého vydírání slabších států a vybírání výpalného pod hrozbou “barevných revolucí, separatismu, hospodářského embarga a likvidace státnosti, patří do instrumentária mafie, nikoliv svobodných demokratických států vyznávajících obecně platné morální standardy, jako je humanismus, nikoliv humanitární bombardování, které zde zavedli pohůnci imperiální dominance silnějších nad slabšími, vyznavači práva džungle, popírači norem mezinárodního práva, nohsledi bankéřů a obchodníků se zbraněmi, za hlasité podpory svých pohůnků, jako tomu bylo během bombardování Jugoslávie v roce devadesátém devátém Tyto pohůnky známe jménem, páchají stále stejné zlo a nenechají se odradit ani hlasem morálky, ani hlasem svědomí. Jde konkrétně o posluhovače nového imperiálního světového pořádku, pátera Tomáše Halíka a jeho soukmenovce Daniela Hermana, pátera „vyklouze“, který proklouzl až do současné vlády a na nějž by si občané této země právě proto měli dávat mimořádný pozor už jen pro jeho válečně štvavé názory, poplatné vždy té nejvyšší nabídce a jeho taktéž poplatné styky s marxisticko-islámskými teroristy, které veřejně obhajuje v rozhlasových relacích, veřejně-právních mediích a v tisku.

Ale vraťme se zpátky ke Kosovu:

Dne 21. 5. 2008 se kabinet Mirka Topolánka na výjezdním zasedání v Teplicích rozhodl o uznání nezávislosti Kosova.

Vláda české republiky tím jednoznačně porušila mezinárodní právo. Zejména ustanovení závěrečného aktu Helsinské konference a rezoluce 12 44 Rady Bezpečnosti OSN.

Rezoluce rady bezpečnosti OSN č. 12 44 ze dne 10. června 1999 definuje Kosovo jako srbskou provincii a zároveň výslovně garantuje územní integritu Srbska ve smyslu mezinárodního práva a zvláště Charty OSN. Změna statusu Kosova je tedy podle mezinárodního práva možná pouze cestou konsensu zúčastněných stran, tak jak to předpokládá Charta OSN a Závěrečný akt Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě podepsaný v Helsinkách 1. srpna 1975 mimo jiných i Československem, jehož je Česká republika právním nástupcem ve smyslu mezinárodního práva.

Iniciátor ilegálního uznání kosovské nezávislosti, tehdejší ministr zahraničí Karel Schwarzneberg, se dodnes pyšní tím, jak dlouhá léta předsedal nevládní organizaci “Mezinárodní Helsinská Federace pro Lidská Práva. Přitom to byl právě on, kdo se objímal s designovaným teroristou Hadžimem Thačim, (na kterém je sympatické jen jeho datum narození) a lobboval ve Strakově akademii za uznání Kosova. Může být člověk snad ještě větším pokrytcem?

Protagonisté boje proti totalitnímu režimu v naší zemi se sdružovali ve skupině Charta 77. Do dnes mají tito lidé značný politický vliv v zemi. Ana Šabatová, jedna z mluvčích Charty 77 byla zrovna včera zvolena Poslaneckou sněmovnou ČR do funkce “veřejného ochránce práv”.

Charta 77 byla neformální československá občanská iniciativa, která kritizovala „politickou a státní moc“ za nedodržování lidských a občanských práv, k jejichž dodržování se ČSSR zavázala při podpisu Závěrečného aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (KBSE) v Helsinkách.

Závěrečný akt Helsinské konference hovoří zcela jasně:

“Zúčastněné státy budou vzájemně respektovat svou svrchovanou rovnost a osobnost, jakož i všechna práva, která z jejich svrchovanosti vyplývají a která tato svrchovanost zahrnuje, mezi něž patří zejména právo každého státu na právní rovnost, územní celistvost, na svobodu a politickou nezávislost.”

“Zúčastněné státy považují vzájemně veškeré své hranice, jakož i hranice všech států v Evropě za neporušitelné, a nebudou proto nyní ani v budoucnu tyto hranice napadat. V souladu s tím se rovněž zdrží jakéhokoli požadavku či kroku se záměrem zmocnit se nebo uchvátit část nebo celé území kteréhokoli zúčastněného státu.”

“Zúčastněné státy budou respektovat územní celistvost každého ze zúčastněných států. V souladu s tím se vystříhají jakéhokoli jednání proti územní celistvosti, politické nezávislosti nebo jednotě každého zúčastněného státu, které by bylo neslučitelné s cíli a zásadami Charty OSN, zvláště takového jednání, které by představovalo hrozbu silou nebo použití síly. Zúčastněné státy se rovněž vystříhají toho, aby učinily území jiného zúčastněného státu předmětem vojenského obsazení nebo jiných přímých nebo nepřímých násilných opatření v rozporu s mezinárodním právem, nebo předmětem přivlastnění pomocí takových opatření nebo vyhrožováním jimi. Žádné takové obsazení nebo přivlastnění nebude uznáno za zákonné.”

Uznání nezávislosti Kosova, bylo v mnoha případech, jak je známo z jednání zemí skupiny “Nezúčastněných” motivováno soukromými finančními dary kosovsko-albánských podnikatelů. O předmětu podnikání těchto podnikatelů, si nemusíme dělat velké iluze.

Nepřekvapí nikoho, že ti členové Topolánkova kabinetu, kteří Kosovo uznali, jsou s odstupem času spojováni s mnohými korupčními kauzami a s hospodářským organizovaným zločinem. Využijme tuto příležitost, abychom přibili jejich jména na rétorický pranýř:

Mirek Topolánek (ODS), Karel Schwarzenberg (SZ), Martin Bursík (SZ nyní LES), Alexandr Vondra (ODS) lobbista zbrojního průmyslu, Ivan Langer (ODS), Martin Říman (ODS), Tomáš Julínek (ODS), Jiří Pospíšil (ODS) kandidát do Evropského parlamentu za TOP09, Ondřej Liška (SZ), Petr Gandalovič (ODS), Džamila Stehlíková (SZ), Tehdejší podrazáctví Karla Schwarzenberga dobře popsal náš novopečený ministr zahraničí, Lubomír Zaorálek. V rozhovoru pro Parlamentní listy uvedl “„Rozhodně to nebylo šťastné řešení. Ministr Schwarzenberg tehdy slíbil zahraničnímu výboru, že to s námi projedná, nakonec tak ale neučinil a my jsme se až z médií dozvěděli, že to vláda schválila. Pochybnosti neměla jenom opozice, ale i ministři a poslanci z koaličních stran. Potvrdilo se, že Kosovo nebylo na nezávislost připraveno, věc byla uspěchaná. Stát není ekonomicky soběstačný a má problémy s organizovaným zločinem. Situace je zde ještě více problematická než pře třemi lety,”

Mediální “spin” kolem bezpohlavního výroku mezinárodního soudního dvora v Haagu, nelze brát v žádném případě vážně. Soud totiž pouze konstatoval, že mezinárodní právo” neobsahuje zákaz vyhlášení nezávislosti”, což v žádném případě neznamená, že uznání jednostranně vyhlášené nezávislosti je legální. Topolánkův kabinet tedy porušil mezinárodní právo a výrok Haagu na této věci prostě nic nemění. Haag navíc zmínil i fakt, že provizorní kosovské instituce ustanovené rezolucí BR OSN 12 44 neměly pravomoc vyhlásit nezávislost. O čemž se vlivnými zájmovými skupinami kontrolovaná západní i česká media, již nezmiňovala, a co Topolánkova zkorumpovaná klika naprosto ignorovala. Patrně proto, že jí byla vždy blíže šrajtofle, než svědomí, kterého by ses v mnohém z nich nedořezal.

Česká republika nesmí být na straně těch, kteří, porušují právo, byť mezinárodní a nahrávají tím teroristům, vrahům a násilníkům, ale na straně práva a spravedlnosti. Uvědomme si, že ratifikované mezinárodně právní normy nadřazené národnímu právu, včetně ústavy, ve které stojí psáno, že “Česká republika dodržuje závazky, které pro ni vyplývají z mezinárodního práva”, a že “Vyhlášené mezinárodní smlouvy, …jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva”.

Nově ustanovená vláda premiéra Sobotky, ve které již, díky Bohu, nepůsobí pokrytecký agent cizích zájmů a zrádce Slovanstva, Karel Schwarzneberg, nyní musí napravit chybu svých zaprodaných předchůdců, a z respektu k mezinárodním normám a právním závazkům ČR zrušit rozhodnutí o uznání nezávislosti Kosova. Požadujeme proto od nové vlády, aby tento krok učinila bez zbytečných průtahů!

Projev Daniela Solise od 32:20

Be the first to comment

Leave a Reply