Očkovací látka proti COVID-19 vyvíjena již před vypuknutím pandemie

Generální ředitel CEPI Richard Hatchett potvrdil, že projekt vývoje vakcíny proti COVID-19 byl zahájen nejen před objevením a identifikací koronaviru (Čína epidemii oznámila 7. ledna 2020), ale několik měsíců před simulačním cvičením 201 zahájeným 18. října 2019.

CEPI – Coalition for Epidemic Preparedness Innovations je jedním z konspirátorů podílejících se na současné korona-virové mizérii. Její generální ředitel Richard Hatchett sám sebe a organizaci, které předsedá, usvědčil, byť jen vágně, z podílu na přípravě trestného činu proti lidskosti, když prozradil, že vývoj vakcíny započal ještě před vypuknutím pandemie, před výskytem viru SARS-19 mezi lidmi (oznámeno Čínou 7. ledna 2020), ba dokonce ještě před nácvikem společného postupu všech zúčastněných pachatelů při simulaci Event 201 (18.října 2019).

Samozřejmě je CEPI výplodem kolektivním, proto lze hovořit o konspiraci v trestně-právním smyslu. Zřejmé je taktéž, že ve prospěch spiknutí byly infiltrovány nejvyšší orgány tzv. suverénních států, které stály společně se soukromými subjekty u zrodu organizace, jenž byla “založena v Davosu vládami Norska a Indie, Nadací Billa a Melindy Gatesových, nadací Wellcome a Světového ekonomického fóra.”

Tato organizace zjevně kriminálního charakterou je financována také z peněz Spojených národů, prostřednictvím Solidárního COVID-19 fondu OSN pod hlavičkou, v této věci nechvalné Světové Zdravotní Organizace (WHO).

Jak se konkrétně Hatchett prozradil? V rozhovoru se Statnews zveřejněného 6. února neobezřetně uvedl:

“…Takže jsme od začátku uvažovali o tom, jak bychom mohli do stávajících programů vnést udržitelnost. Součástí toho byl i globální průzkum výrobní kapacity, abychom přemýšleli o tom, kam bychom chtěli umístit výrobu jakýchkoli úspěšných produktů, které jsme dokázali předložit. Udělali jsme během minulého roku, nebo tak.

Při podrobnějším pohledu se jeho výpověď shoduje s informací uvedenou na samotných stránkách organizace:

Projekt udržitelné výroby CEPI

V roce 2019, před vznikem pandemie COVID-19, CEPI byl zahájen projekt udržitelné výroby na podporu dodávek výzkumných vakcín CEPI k řešení epidemických událostí. Projekt udržitelné výroby, vedený Jamesem Robinsonem, spočíval v modelování nabídky vakcín (na straně nabídky), modelování epidemiologie prioritních nemocí (na straně poptávky), hodnocení potenciálních výrobních sítí k zajištění výrobní kapacity a vytváření zásob za účelem zajištění flexibility a dostupnosti vakcín a jejich spolehlivé zásobování. Když se COVID-19 objevil na začátku roku 2020, CEPI rychle obrátila toto úsilí, aby se zaměřila na pandemickou odezvu, abychom mohli rychle vybudovat spolehlivou základnu vědeckých poznatků o tom, jaké možnosti pro výrobu vakcín na COVID-19 jsou potenciálně dostupné.

EPI – ve spolupráci s Nadací Billa a Melindy Gatesových, Clintonovou iniciativou pro přístup ke zdraví a nadací PATH – provedlo široký celosvětový průzkum mezi výrobci vakcín, jehož cílem bylo porozumět schopnostem, kapacitám a způsobu reagovat na pandemii. Zdroj.

Zde tedy článek dokonce uvádí, kdo konkrétně se na této části spiknutí podílel. Kromě Gatesových se na scéně také objevují Clintonovi a obskurní nadace z Virginie.

Zatím co se v tichosti připravovala výrobní základna pro vakcínu, událo se několik pozoruhodných událostí. Pro zajímavost uveďme dvě takové. Dne 7. srpna 2019 náhle zemřel laureát Nobelovy ceny z chemie a vynálezce PCR metody, nyní nazývané PCR test, biochemik Kary Mullis. Dále byl po deseti letech taktéž pohodlně ukončen a zrušen program vlády Spojených států Predict, původně vytvořen za účelem identifikace potenciálních zoonotických patogenů, a jejich monitorování a klasifikace. Jak to souvisí? Souvisí to jako vždy v tomto případě, nepřímo. Nyní hovoří o různých mutacích SARS-Cov-2, např, tzv. britské (20I/501Y.V1, VOC 202012/01, neboli B.1.1.7) či jihoafrické (20H/501Y.V2 neboli B.1.351). Přitom je ale známo, že sekvenční variace v kmenech SARS-2 se zdají být osmkrát až desetkrát nižší než u chřipky A a mnohokrát stokrát nižší než u HIV typu 1. Mapa dosavadních variací viru je pro ilustraci ZDE. Kde se tedy berou všechny ty nové varianty a proč?

Co z toho vyplývá? Nic dobrého, jelikož když se navzdory oficiálnímu narativu nejedná o přirozený výskyt, který by totiž již dávno zanikl, nelze nijak předpovídat další vývoj této celospolečenské a celosvětové mizérie. Budoucnost zná jen ten, kdo virus vyvinul a rozšířil a je pouze na něm, kolik dalších variant ještě hodlá vyvíjet rozšiřovat, a jak dlouho v tomto trestném a hanebném činu hodlá pokračovat. To samozřejmě závisí na jeho úmyslech a cílech.

Jediný způsob, jak to ukončit tudíš netkví v tom, neustále jen prchat a  zcela zbytečně si myslet, že před nákazou ochrání očkování, nebo rouška, nebo odstupy, nebo zavřené školy, obchody a služby. Je nutné přestat si nalhávat, že jde o přírodní katastrofu, ale postavit se zločinným bioteroristům, kteří za nákazou stojí – tyto teroristy usvědčit a zlikvidovat. Tím skončí i celé toto šílenství nedůstojné přehlídky lidské hlouposti, licoměrnosti, úplatnosti a tupé bezradnosti.

Naši domělí pachatelé jsou v tomto fantastickém scénáři velice důmyslní, jejich zločin byl připravován po dlouhá léta a jeho provedení je vskutku mistrné. Jedná se o zločin na nejvyšší úrovni, přičemž jeho pachatelé infiltrovali odborné orgány státní správy prakticky po celém světě, včetně nadnárodních organizací typu OSN a disponují prakticky neomezenými prostředky (kapitálem, vybavením a lidskými zdroji. Tím větší je to výzva pro nás oběti tohoto zločinu, ale neexistuje jiná alternativa. Buď oni, nebo my. A při jejich zjevně výborně adaptivním arzenálu variant klaboratorně upraveného oronaviru lze říci, že nám pomalu, ale jistě dochází čas. Co jim prošlo 11. září 2001 na lokání úrovni jim nyní nesmí projít na úrovni globální. Lidé si patrně ještě neuvědomili, že se nachází ve válce a že je v sázce úplně všechno.

Nad motivy pachatelů není třeba se v této úvaze zamýšlet. Stačí si uvědomit, že je celá tato konstrukce založena na jediném, a tím je prachsprostá chamtivosti.

Neříká snad Bill Gates, že v budoucnu bude umírat méně dětí, než v současnosti? Protože se jich totiž v jeho vysněném ideálním světě bude rodit až o 15% méně (4:40 minuta ZDE). Mají se podle jeho vlastních slov o to postarat moderní očkovací látky /vedle reproduktivní medicány), konkrétně očkování proti COVID-19 považuje Gates veřejně v nechutné parafrázi, za “konečné řešení”.(0:38 minuta ZDE). Kdo jsou tyto zrůdy, že si osvojují právo na výběr toho, kdo bude smět žít a kdo nikoliv? Co je to za svět, ve kterém žijeme, že jim to zatím tak znamenitě vychází? Kde je ona spravedlnost, kterou se moderní společnost neustále ohání? Kde jsou oni ochránci, placení z našich daní, když dojde k věci? Máme snad opět marně čekat na Blanické rytíře?

Be the first to comment

Leave a Reply