O. Jelínek: Dopis Rev. Johnu I. Jenkinsovi, C.S.C.

Dopis od Doc. RNDr. Otakara Jelínka, CSc. prezidentovi Notre Dame University, Rev. Johnu I. Jenkinsovi, C.S.C.

Ctihodný,

na oficiální stránce Vaší univerzity, která je věnována Mons. prof. T. Halíkovi, se píše, že je profesorem filosofie na Univerzitě Karlově v Praze (Ústav filosofie a religionistiky / religionistických studií). Tato informace není pravdivá, ale zavádějící. Ve skutečnosti je Mons. Halík emeritním profesorem sociologie Univerzity Karlovy. Tuto skutečnost se můžete dozvědět z jeho vlastní anglické stránky vedené u výše uvedeného Ústavu.

Akademická kariéra tohoto preláta je rovněž poněkud kontroverzní. Ze spolehlivých církevních kruhů jsem se nedávno dozvěděl, že svoji vědeckou práci (nezbytnou, pozn. překl.) pro získání titulu ThLic. na papežské univerzitě Papal Lateran University obhajoval v Římě proti běžné praxi v češtině! Následně Mons.

Halík získal za tutéž práci titul Th.Dr.hab. na teologické fakultě Pontifical Theology Faculty ve Wroclawi; samu tuto skutečnost lze posoudit jako akademický podvod.

Podle mne osobně mnoho teologických názorů Mons. Halíka není v souladu s oficiálním učením Katolické církve. Ve druhé příloze naleznete pro svou informaci můj dopis k této věci kardinálu Müllerovi, který jsem před časem poslal do Vatikánu. Ze stejného důvodu jsem rovněž oslovil prof. Templetona ve spojitosti s cenou udělenou Mons. Halíkovi.

Musím doznat, že sám patřím k oponentům Mons. Halíka v této zemi, ale nechť „Audiatur et altera pars“.

S úctou Váš

Doc. RNDr. Otakar Jelínek, CSc.
Ústav biofyziky a informatiky
1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Be the first to comment

Leave a Reply