O. Jelínek: Dopis doktoru Jacku Templetonovi, Esq.

Vážený doktore Templetone,

s velkým zájmem jsem sledoval dvě videa z Vaší Nadace týkající se Mons. prof. Tomáše Halíka. Jejich obsah mne („zabydleného“ dle Halíkovy zvláštní rétoriky) přiměl/vyprovokoval, abych připojil několik poznámek:

Nejprve bych Vás rád ujistil o tom, že vysoce oceňuji vznešený odkaz Vašeho zesnulého otce podporovat vědu a náboženství takovým velkorysým způsobem.

Ušlechtilými ctnostmi Templetonovy nadace jsou „pokora před bezmezným divem Božím“ a „duch pokory“.

Proto nechápu, jak mohla Vaše Nadace, jež podporuje vědu a náboženství, udělit cenu člověku, který akcentuje vágní „náboženství čehosi“, chová militantní nenávist a pohrdání k „zabydleným“, nevěří ve všemohoucího Boha-Stvořitele a zaujímá negativní postoj k vědě. Obávám se, že Mons. prof. Halík se chová spíše jako politický aktivista (urážející prezidenta vašeho dřívějšího protinacistického spojence) s postmoderními východisky a vůbec ne jako vzdělanec/učenec v teologii či vědě. Zasáhla mne troufalost Mons. Halíka odvolávat se na citát ze sv. Augustina o pokoře, která je mu naprosto cizí. Je nebezpečí, že v budoucnu tento příliš ambiciózní a sebestředný kněz nezaváhá a zneužije vaši prestižní cenu k politickým cílům.

Domnívám se, že tento zvláštní prelát si nezaslouží sdílet slávu předchozích vynikajících laureátů Templetonovy ceny.

S uctivým pozdravem,

Doc. RNDr. Otakar Jelínek, CSc.

(překlad z angličtiny: ParlamentníListy.cz)

Be the first to comment

Leave a Reply