Je konec syrské občanské války v dohledu?

Je konec syrské občanské války v dohledu?Ve čtvrtek se v Sýrii odehrála další tragická událost, výbuch trhaviny v automobilu odpáleném na kontrolním stanovišti v centru Damašku zabil 53 nevinných obětí, mezi kterými byly i děti z přilehlé školy. Dalších nejméně 235 lidí bylo zraněno.

K podobně podlému teroristickému útoku došlo před více než měsícem, 15. ledna na kamupsu univerzity ve městě Alepo, při kterém zahynulo 82 lidí, zejména studentů, a bylo zraněno rovněž přes 200 dalších civilistů.

Pokaždé překvapí reakce syrské opozice, která teroristické atentáty považuje za důsledek neschopnosti vlády prezidenta Bašára Al Asada zajistit občanům Syrie dostatečnou bezpečnost.

Jak je vůbec možné, že někdo (Syrian National Coalition) může veřejně použít v souvislosti se čtvrtečním teroristickým atentátem v Damašku, tak nelogickou argumentaci a není mu to samotnému divné…

“The terrorist Assad regime bears the most responsibility for all the crimes that happen in the homeland because it has opened the doors to those with different agendas to enter Syria and harm its stability so it can hide behind this and use it as an excuse to justify its crimes”.(1)

[Asadův teroristický režim nese největší odpovědnost za všechny zločiny, které se v zemi páchají, protože otevřel dveře těm s různými záměry vstoupit do Sýrie a poškodit její stabilitu, aby se za tím mohl schovat a použít to jako výmluvu k ospravedlnění svých zločinů.]

Destabilizovat systém dlouhotrvající krvavou a nelítostnou vzpourou a pak si stěžovat na nedostatek bezpečnosti, přitom ale zároveň vyzývat k ozbrojenému boji a donedávna i odmítat jakýkoliv dialog s režimem… nedává to žádný smysl.

Přitom světové velmoci velmoci sdružené do klubu takzvaných “přáte Sýrie” již na další podporu ozbrojené opozice rezignují, jak se jeví z vyjádření britskáho ministra zahraničí Williama Haguea: “the senseless killing must be brought to an end through a credible political process leading to a transition in Syria.” (2)

[nesmylné zabíjený musí být ukončeno prostřednictvím věrohodného politického procesu, vedoucího k přechodu]

Hague zároveň vyzval syrského prezidenta Asada, aby odpověděl na nedávnou nabídku dialogu učiněnou představitelem syrské opozice Muazem Al Chátibem, slovy:

“A political settlement, a political agreement on a transition is the way forward in Syria to bring to an end this terrible and unacceptable loss of life.”

[Politické urovnání , politická dohoda ohledně přechodu je pro Sýrii cestou vpřed k ukončení  tohoto hrozného a neakceptovatelného krveprolití.]

Khatib byl zřejmě instruován přistoupit na rozhovory bez původních podmínek (v tomto smyslu intervenoval i Lavrov (3) – z tohoto vývoje je zřejmé, že se v pozadí mezi velmocemi čile vyjednává, jak prozrazuje názor dvou prominentních činitelů zahraniční syrské opozice NCR (Národní Koalice Syrských Revolučních a Opozičních sil) Riada Sejfa a Burhána Chalijůna, zveřejněný 13 února t.r. v libanonském listě  As-Safir: “the international community thinks that continued violence threatens Syria and the entire region and that a political solution and a peaceful power transition are needed.” (4)

[mezinárodní společenství si myslí, že pokračování násilí ohrožuje Sýrii a celou oblast a politické řešení a mírový přechod moci jsou zapotřebí]

Tyto názory lze vnímat jako konvergenci v tom doposud nejvýznaměnjším z mnoha zcela rozdílných názorů zahraniční syrské opozice NCR a domácí syrské opozice NCC (Národního koordinačního Výboru), jak je zřejmé z výroků mluvčího NCC, Munthera Chadáma, který se nechal slyšet, že vojenské řešení jen způsobilo zničení a jedinou zbývající možností je možnost politická, na které je nutné se dohodnout a pro kterou “jsme my z NCC připravily půdu. Vyjednávání vyžadují jasná stanoviska a jasné cíle.” Chádim pokračuje “”Building Syria is not in the interest of many countries, which want to destroy and sabotage this country. This is how we interpret the extreme positions, be they regional or international, with regard to rejecting dialogue.” [Budování Sýrie není v zájmu mnoha zemí, které chtějí zničit a poškodit tuto zemi] (5)

Tímto otevřeně odkrývá snahu některých zahraničních subjektů nejen svrhnout stávající syrský režim, ale zničit celou zemi. Na stránkách NCC byl údajně jmenovitě označen Katar jako ta země, která nechce politické řešení proto, že ví, že vojenské řešení vede ke zmatku a rozpadu Sýrie a proto právě toto podporuje. (6)

Prvním krokem k řešení syrské krize je tedy sjednocení představ doposud silně roztroušené opozice, navíc rozdělené na vnitrostátní a zahraniční. Podmínky pro úspěšné řešení jsou právě nyní nastolovány. Podle názoru tajemníka NCC, Raji Nasra, je podmínkou právě tato společná vůle Spojených států amerických a Ruské federace k politickém řešení konfliktu: !Věříme, že existuje americko-ruská vůle pro politické řešení. To je to, co Chátib postřehl a na čem založil svůj návrh . Nevím, zdali to ovlivní NCR, ale věříme, že se Chátib vydal správným směrem. (7)

Bylo by načase, aby se přestali mezi sebou syřané zcela zbytečně zabíjet a hledali společně mírovou cestu ke svobodě a národní obnově své krásné, leč krutě zkoušené země. Velmoci snad přišli k rozumu, rozbouřené vlny mezinárodní politiky se zklidnili, opozice přestává prokazovat medvědí službu mocenským zájmům nepřátelským okolním zemím a lidé snad již brzy získají příležitost, vybrat si bez obav a podle vlastní vůle v souladu s principy demokracie svou vlastní politickou reprezentaci, bez vměšování cizích mocností hnaných zákeřnými geopolitickými ambicemi. Je na čase přestat ničit, přestat zabíjet a nalézt společnou řeč, jak vyvézt zemi z dlouhotrvající krize a obnovit domov budoucím generacím.

Zdroje:

(1) UNSC fails to pass resolution on Syria attacks
http://www.timesofisrael.com/unsc-fails-to-pass-resolution-on-syria-attacks/

(2) Car bomb kills dozens in Syria
http://www.usatoday.com/story/news/world/2013/02/21/large-explosion-shakes-syrian-capital/1935107/

(3) Russia, Arab League see chance for start to Syria dialogue
http://www.reuters.com/article/2013/02/20/us-syria-crisis-dialogue-idUSBRE91J0JR20130220

(4) Regime and the opposition abroad convinced a political solution (Tareq Abed)
http://www.assafir.com/Article.aspx?EditionId=2384&articleId=1217&ChannelId=57334&Author=%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%AF

(5) Dialogue Proposal Moves Syria Toward Political Solution
http://www.al-monitor.com/pulse/politics/2013/02/syrian-interior-opposition-responds-khatib.html

(6) “Qatar does not want the political solution in Syrian and it knows that the military solution result in the chaos and the collapse in Syria that is why it support it”.
Zdroj: Syrian “Opposition: Qatar attempts to destroy the countries” http://www.islamicinvitationturkey.com/2013/02/11/syrian-opposition-qatar-attempts-to-destroy-the-countries/

(7) “We believe that there is an American-Russian desire for a political solution. This is what Khatib detected and based his proposal on. I do not know if that will affect the NCR, but we believe that Khatib is heading in the right direction”. As Safir op. cit.

Be the first to comment

Leave a Reply