O. Jelínek: Dopis kancléři Oxfordské univerzity

The Rt Hon the Lord Patten of Barnes, CH The Chancellor of the Oxford University

Vážený pane,

Vaše univerzita právě na internetu oznámila udělení čestných titulů pro rok 2016. Letos je mezi kandidáty také monsignore profesor Tomáš Halík. Jsem hluboce přesvědčen, že Vaše lordstvo jako předseda kongregace při ceremoniálu Encaneia, který se koná u příležitosti udělení čestných doktorátů/titulů, a rovněž i ostatní členové kongregace by mělo být před hlasováním o schválení nominace Mons. Halíka informováno o určitých relevantních skutečnostech o tomto kandidátovi ve smyslu „Audiatur et altera pars!“

Monsignore Halík je v naší zemi vnímán, především ve všech našich akademických kruzích, v mnoha ohledech/s ohledem na jeho minulost, formování a ordinaci jako poněkud kontroverzní osobnost:

1) Soudě z neoficiálních údajů dostupných na internetu, předchozí veřejný život Tomáše Halíka, na rozdíl od skutečného politického disidenta Václava Havla, plynul většinou v plném souhlasu s komunistickým režimem, kromě jeho účasti v některých tajných/nelegálních filosofických kruzích. Existují i náznaky o jeho možné spolupráci s naší tajnou policií pod krycím jménem Kazatel!

2) V roce 2011 vyvstaly v naší zemi opodstatněné pochyby o platnosti kněžství Mons. Halíka. Podrobnější informace o této věci může Vaše lordstvo nalézt v kopii mého dopisu Jeho eminenci kardinálu Meisnerovi přiložené k tomuto e-mailu.

3) V roce 2013 došlo k hluboké kontroverzi v Praze ohledně vědecké validity Halíkových publikací a knih. V tomto sporu byl zapojen i náš bývalý premiér Jiří Rusnok. Výsledkem bylo stažení většiny Halíkových publikací a knih z oficiálního seznamu ryze vědeckých prací. Můj osobní názor je, že Halíkův literární styl spočívá spíše v nezávazných esejistických textech žurnalistického stylu, často bez jakékoli logické konzistentnosti. Jeho knihy vycházejí většinou z jeho vlastní biografie eklekticky smíšené s myšlenkami různých autorů, kteří často nejsou citováni, ba spíše jsou chybně citováni, a to bez náležité přesnosti. Pokud vím, neexistuje žádná vědecky závažná kniha profesora Mons. Halíka ani v oboru teologie, ani filosofie!

4) Můj postoj k udělení Templetonovy ceny Mons. Halíkovi nalezne Vaše lordstvo v příloze 2 tohoto e-mailu.

Pokud jde o Mons. Halíkem oblíbenou obhajobu dialogu, je pravda, že dobře ví, jak o tom výmluvně kázat, ale ve skutečnosti není vůbec schopen vstoupit do nějaké smysluplné debaty. Tento zvláštní prelát posedlý rozkladnými postmoderními ideami často opomíjí základní pravidla normálního lidského uvažování jako principium contradictionis (princip protikladu) a exclusi tertii (třetí možnost vyloučena). Pravý dialog vedený sokratovským způsobem, který používali v rozhovoru s nevěřícími např. sv. Tomáš Akvinský či sv. František, je mu úplně cizí. Místo logické argumentace monsignore Halík zpravidla své oponenty uráží či dehonestuje. Je mnoho příkladů takového postoje k jeho oponentům, včetně vrcholných představitelů státu, současných i bývalých.

Vaše lordstvo, domnívám se, že členové kongregace by měli být informováni o hlavních bodech mého dopisu, aby je mohli vzít v úvahu dříve, než budou hlasovat o schválení nominace Mons. Halíka pro udělení čestného titulu.

S úctou

Doc. RNDr. Otakar Jelínek, CSc. (75)
Ústav biofyziky a informatiky
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha

P.S.: Na internetové stránce prof. Halíka v české Wikipedii již je zahrnut jeho možný budoucí čestný titul (z) Vaší univerzity do seznamu jeho titulů! Mým pevným nejvnitřnějším přesvědčením je, že tento podvodník si nezasluhuje takové pocty od Vaší starobylé a slavné univerzity. Udělení čestného titulu monsignoru Halíkovi by mohlo mnoho mých krajanů považovat za zneuctění nejen dřívějších čestných doktorů Vaší univerzity, jako byl náš nesmrtelný hudební skladatel Antonín Dvořák, ale i nedávných význačných kandidátů jako např. světově proslulý hudebník Arvo Pärt a jiní.

2 Trackbacks & Pingbacks

  1. Otakar Jelínek: Dopis kancléři Oxfordské univerzity | ALMANACH
  2. Otakar Jelínek: Dopis kancléři Oxfordské univerzity - archiv2k

Leave a Reply