COVID-19 Pandemie je uměle vyvolaný plánovaný incident

Spiknutí nadnárodních korporátních a finančních elit proti "Lumpen-demokracii"

Přes veškerou snahu zamaskovat záměrné vyvolání pandemie, je od samého začátku jasné, že se jedná o incident, který je vyvolaný cíleně a plánovaný dlouhodobě. Přitom se klade velký důraz na to, aby byly velmi důsledně zahlazovány jakékoliv stopy, které by kompromitovaly utajení této globální a velmi sofistikované konspirace. Indicie nicméně existují, a jasně byť nepřímo ukazují, jaké entity za tímto zločinem stojí.

Tato glosa si neklade za cíl, pachatele usvědčit nebo veřejnosti předkládat sáhodlouhý seznam anomálií, nebo časovou osu událostí, či kvalifikované názory na syntetický původ SARS-2 a jeho pozdějších variant odborníků jako např. nositele nobelovy ceny za objev viru HIV Luca A. Montagniera apod. Toto by totiž měla být práce orgánů k tomuto účelu zřízených, které se nicméně v našem případě věnují výhradně objednávkám protektora sídlícím na zastupitelském úřadě na Tržišti. Podobně, jeví se, fungují i kontrašpionážní a obranné agentury ostatních zemí, neboť pachatelé tohoto do nebe volajícího zločinu proti lidskosti, využili velmi obratně jedné dominantní vlastnosti politických elit a členů jejich aparátů – chamtivosti. Bylo jim totiž sofistikovaně a nenápadně umožněno vydělávat beztrestně na utrpení lidí tzv. nekřesťanské peníze, jakýchsi Jidášových 30 stříbrných. Z tohoto důvodu nyní nosí císař své příslovečné “nové šaty”, aniž by kdokoliv cokoliv namítal, proč také, když z toho má nebývalý hmotný prospěch, navzdory tomu, že se prakticky stává spolupachatelem (vědomým či nevědomým), nebo minimálně nástrojjem. A právě tato komplicita nositelů politické moci napříč státy i kontinenty, se stává tmelem solidarity mezi jednotlivými vrstvami úrovní aktivně či pasivně zúčastněných zločinců.

Cílem tohoto příspěvku je předložit veřejnosti jen několik málo dokumentů, ze kterých jednoznačně vyplývá celé schéma zločinu i jeho důmyslná propracovanost, která právě velice rafinovaně zapojuje elity do hry, bez toho, aby jednotliví pachatelé museli zákonitě vědět, že se stali součástí spiknutí.

Vyzývám touto cestou s plným vědomím nicotnosti a zbytečnosti takového počinu, veškeré obranné a kontrašpoinážní struktury nejen naší země, ale celého světa, aby vypátraly, slovy MUDr. Pekové, onu “jeskyni, ze které to vylétá” a dovedly pachatele ke spravedlnosti!

Zde následuje dokumentární sekce:

2017

spars-pandemic-scenario

2010

Scenarios for the Future of Technology

2020

COVID-19 The Great Reset by Klaus Schwab, Thierry Malleret

Reklamní sdělení tzv. Filantropů (kteří pod rouškou “ochrany” veřejného zdraví nastolují nový světový pořádek) 

Následují videodokumenty z přípravy trestného činu proti lidskosti organizovaného tzv. Světovým Ekonomickým Fórem, započaté 18 října 2019.

Zde je velmi precizně připravována mediální komunikace zločinu s instrukcemi, jak potlačovat úniky informací pod nálepkou “dezinformace” falešné informace” konspirační teorie” a vymezení kontrolovaných informačních kanálů:

Zdroj video dokumentace:

EVENT 201 Pandemic exercise

Nota Bene: v roce  2014 se investigativní novinář Harry Vox zamýšlí nad tím, kdy se scénář popsaný Rockefellerovou nadací bude realizovat a proč je “předepsaný” ZDE

Be the first to comment

Leave a Reply